Uważaj aby nie stracić swojego wypracowanego urlopu!

Photo 94933976 © Peshkova | Dreamstime.com

KIEDY WYKORZYSTAĆ URLOP W UK
Prawie wszyscy pracownicy w UK są uprawnieni do 5,6 tygodni płatnego urlopu rocznie (tzw. statutory leave entitlement or annual leave). Obejmuje to również pracowników agencyjnych.
Zwykle możesz wziąć urlop, kiedy chcesz, ale jest kilka kwestii, które musisz wziąć pod uwagę.


Musisz sprawdzić:
-kiedy zaczyna się i kończy Twój „rok urlopowy” - jest to okres, w którym musisz wziąć urlop
-czy Twój pracodawca określiłł, że musisz wyjechać na urlop w określonym czasie?


Rok urlopowy to rok, w którym musisz wziąć urlop. Może się różnić od roku kalendarzowego. Na przykład może trwać od 1 maja jednego roku do 30 kwietnia następnego roku. Zwykle musisz skorzystać z prawa do urlopu w roku urlopowym, w którym prawo do urlopu nabyłeś.
Sprawdź swoją umowę, aby dowiedzieć się, jaki jest Twój rok urlopowy. Jeśli nie ma tego w Twojej umowie zapytaj dział HR czy też agencję pracy, przez którą pracujesz.


Aby wziąć urlop, musisz:
-sprawdzić, kiedy możesz to zrobić
-powiadomić swojego pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem - prawdopodobnie Twój pracodawca określił te warunki w umowie lub regulaminie. 


Twój pracodawca może również powiedzieć, że musisz wykorzystać urlop w określonym czasie. 

Na przykład:
-w umowie może być określone, że możesz wziąć "holiday" w wakacje szkolne, jeśli jesteś nauczycielem
-pracodawca może określić, abyś wziął urlop, gdy firma jest zamknięta - na przykład na Boże Narodzenie
-zdecydować, żebyś wziął urlop, jeśli zbliża się koniec roku urlopowego, a nadal masz urlop do wykorzystania.


Twój pracodawca musi Cię powiadomić, jeśli chce, abyś skorzystał z urlopu w określonym terminie. Powinien to zrobić z zachowaniem co najmniej dwa razy dłuższego okresu niż okres urlopu, który chce, abyś wykorzystał.
Na przykład, jeśli wolą pracodawcy jest zamknąć firmę na tydzień przed Bożym Narodzeniem, musi powiadomić Cię o tym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Sprawdź, z jakim wyprzedzeniem musisz zawiadomić pracodawcę o planowanym urlopie?

Po sprawdzeniu, czy masz prawo do wzięcia urlopu, musisz dać swojemu pracodawcy informacje z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Może to być określone w Twojej umowie, lub polisie urlopowej Twojego pracodawcy.

Jeśli nie jest to nigdzie określone, musisz uwzględnić okres dwa razy dłuższy niż Twój planowany urlop.
Na przykład, jeśli chcesz wziąć tygodniowy urlop, musisz powiadomić pracodawcę z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Jak poprosić o urlop?
Jeśli w Twojej firmie możliwe jest składanie wniosku za pośrednictwem systemu elektronicznego, zostanie to zarejestrowane, kiedy złożyłeś wniosek. W przeciwnym razie zgłoś swoją prośbę na piśmie, a nie ustnie, dla celow dowodowych.
Jeśli przegapisz określony przez twoją firmę bądź agencje pracy czas, w którym musisz wykorzystać urlop - możesz go stracić !
Zawsze możesz poprosić swojego pracodawcę o urlop, pomimo uchybienia terminu, ale ten już nie musi Ci na to pozwolić.
Spróbuj negocjować ze swoim pracodawcą - jeśli nie pozwoli ci wziąć wszystkiego, może pozwolić ci przenieść trochę urlopu na następny rok urlopowy.


Twój pracodawca nie musi pozwolić Ci wykorzystać całego płatnego urlopu, jeśli ma ku temu dobry powód, na przykład jeśli:

-firma ma braki kadrowe z powodu koronawirusa (wielu ich pracowników jest na zwolnieniu lekarskim).


Jeśli nie możesz wykorzystać całego urlopu z powodu koronawirusa, możesz przenieść do 4 tygodni urlopu na następny rok urlopowy - będziesz miał wtedy 2 lata na skorzystanie z niego.

R.Pr. Agata Mazur
www.polskiprawnik.co.uk/kiedy-wykorzysta--urlop-w-uk

Author’s Posts