Otrzymujesz emaile od firm, których nie znasz? Zażądaj dostępu do swoich danych osobowych.

Illustration 84358616 © Ilexx | Dreamstime.com

 Jeśli otrzymujesz emaila o treści marketingowej, od firmy której nie znasz; jeśli masz wątpliwości jak chronione są Twoje dane osobowe lub podejrzewasz, że ich ochrona została naruszona - zacznij od realizacji swojego PRAWA DO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Zapytaj również swojego:
 
Landlorda
Księgowego
Pracodawcy
Agenta Ubezpieczeniowego
Nauczyciela angielskiego
Mechanika samochodowego
Kucharza dostarczającego obiady domowe
Kosmetyczkę/Fryzjera/Masażystkę
Osobę świadczącą transport na lotnisko
Każdego, kto przysyła Ci niezamówione wiadomości na Twojego emaila
I każdego, któremu powierzasz swoje dane (imię I nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, numer NIN, dokument tożsamości, dane konta bankowego itp.)
Czy ma:
Rejestrację w ICO (Information Commissioner’s Office)? (W UK - nie każdy musi mieć rejestrację w ICO - ale każdy musi chronić Twoje dane według prawa i wytycznych ICO)
Politykę Prywatności, według której chroni Twoje dane?
 
Pamiętaj!
 
Każda osoba, której powierzasz dane ma prawny obowiązek je chronić, a naruszenie tego obowiązku - może skutkować obowiązkiem wypłaty Ci odszkodowania.
 
Prawo to obowiązuje zarówno podmioty - małe, duże i organizacje publiczne w UK jak i w całej Unii Europejskiej!
 
Jeśli powierzasz komuś swoje dane - powinieneś być poproszony o udzielenie wyraźnej zgody na to, lub być poinformowany o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych - niezaleźnie od tego, czy serwis odbywa się online (poprzez stronę www) czy też ofline (w siedzibie firmy).
Co powinieneś zrobić jeśli masz podejrzenie, że ktoś narusza prawo?
 
Pierwszym krokiem jest wysłanie (email lub list zwykły) zapytania do firmy/organizacji, która wzbudza Twoje wątpliwości.
Za pomocą tego listu realizujesz swoje "prawo do dostępu do danych osobowych" ("Subject Access Request").
 
Firma/osoba/organizacja ma obowiązek udzielić Ci - BEZ OBCIĄŻANIA CIĘ JAKIMIKOLWIEK OPŁATAMI  - odpowiedzi w  ciągu 1 miesiąca i musi podać Ci co najmniej informacje na temat:
- na jakiej podstawie otrzymala - czyli przetwarza Twoje dane osobowe
- jakie Twoje dane osobowe posiada
- zgodnie z jaką wewnętrzną procedurą (link do Polityki Prywatności) przetwarza dane osobowe
- podać kontakt do osoby, z którą powinieneś się kontaktować w sprawie danych osobowych.
 
 
Następnie w zależności od otrzymanej odpowiedzi, powinieneś:
 
bądź zgłosić naruszenie prawa ochrony danych osobowych do Informatin Commisioner's Office (ICO) - na stronie: Make a complaint to ICO i ewentualnie żądać odszkodowania od firmy
bądź zyskać pewność, że Twoje dane chronione są we właściwy sposób.
Skopiuj ten list na swojego emaila lub wydrukuj, aby przygotować go do wysłania tradycyjną pocztą.
 
W wykropkowanych miejscach podaj kolejno:
- dzisiejszą datę
- swoje imię i nazwisko oraz adres domowy/adres email (w zależności który z tych adresów jest już w posiadaniu organizacji - adresata)
- nazwę firmy/osoby i jej adres/bądź adres emailowy, do której kierujesz zapytanie
- ponownie swoje: imię i nazwisko, adres, adres email, lub inne informacje, po których firma/osoba mogą odszukać Cię w swoich rekordach
- podpis
 
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, znajdziesz na naszych stronach:
 
 
R.Pr. Agata Mazur

Author’s Posts