CCTV - w domu lub w biznesie.

Photo 145497867 © Mikhail Strogalev | Dreamstime.com

Zamontowanie monitoringu wizyjnego CCTV - to często sposób na zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa Twojego domu, biznesu, miejsca parkingowego.

Czy jednak wiesz, że jeśli decydujesz się na to - bierzesz na siebie dodatkowe obowiązki?

Tylko jeśli Twoje kamery nie rejestrują obrazów poza granicami Twojego domu lub ogrodu - przepisy dotyczące ochrony danych Cię nie dotyczą.

Jeżeli natomiast kamera CCTV rejestruje ludzi poza domem i ogrodem lub stosujesz monitoring wizyjny w siedzibie swojej firmy - stajesz się "ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH" i musisz spoełniać wymogi prawa (RODO/UK GDPR) oraz liczyć się z koniecznością rejestracji w ICO(Information Commissioner's Office) oraz wykupieniem licencji "Data Protection Licence" - jeśli montujesz CCTV w swojej firmie a także stworzeniem i przestrzeganiem "Regulaminu CCTV"-"CCTV POLICY" - w przypadku biznesu i kamer skierowanych poza obręb Twojej posesji.

Nagrywanie obrazu poza własnym domem i ogrodem?

1) Umieść znaki informujące o tym, że nagrywanie ma miejsce.

2) Stwórz "CCTV Policy" i umieść ją w widocznym miejscu.

3) Przestrzegaj postanowień regulaminu, odpowiadaj na żądania nagranych osób (masz na to max. miesiąc czasu).

Jeśli monitoring wizyjny stosujesz w swojej firmie - zarejestruj się na stronie ICO i wykup licencję "Data protection Licence" (najczęściej opłata minimalna - 40 GBP/rok)

Co powinna zawierać "CCTV Policy"?

1) Przede wszystkim kto jest właścicielem kamer - czyli administratorem danych, oraz jak można się z nim skontaktować.

2) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - najczęściej jest to tzw. ważny interes administratora danych.

3) Jaki jest cel posiadania monitoringu wizyjnego?

4) Jak długo przechwywane są dane osobowe oraz jak są chronione?

5) Informacje o prawach przysługujących osobom, których wizerunek może być zarejestrowany na kamerze (tzw. podmiot danych osobowych) oraz o tym jak mogą je zrealizować.

Jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych, możesz podlegać egzekucji ze strony ICO.

ICO ma prawo nałożyć grzywnę na każdego, kto narusza prawo ochrony danych osobowych w UK.

Osoby, których dane osobowe naruszyłeś mają oprócz tego prawo do dochodzenia odszkodowania od właścicela kamer CCTV.

Pamiętaj, że każde złamanie prawa to naruszenie ochrony danych osobowych - nawet brak CCVT Policy, lub znaków informujących o istenieniu kamer - może stanowić podstawę do żądania odszkodowania na drodze sądowej.

Na żądanie ICO - na przykład spowodowane skargą Twojego sąsiada - będziesz zobowiązany udostępnić stworzoną przez siebie dokumentację (CCTV Policy) a także udizelić wyjaśnień - jak chronisz dane osobowe.

Pamiętaj, że dane osobowe kazdego człownieka są jego własnością. Każdy z nas powinien być wyraźnie poinformowany, jeżeli jego dane osobowe są w posiadaniu jakiejś innej osoby lub firmy - zarówno prywatnej jak i podmiotu publicznego.

Więcej na stronie:

https://www.ochronadanychosobowych.co.uk/cctv---twoje-obowi-zki

Author’s Posts