Rezolucja Rady Europy w sprawie szczepień na Covid-19

Photo 111793111 © Matthieuclouis | Dreamstime.com

Rada Europy, będąca organem zarządzającym Europejskiego Trybunały Praw Człowieka w dniu 27 stycznia br. przegłosowała rezolucję dotyczącą szczepionek na Corona Wirus.
Rezolucja zakazuje Państwom Członkowskim wprowadzenie obowiązku szczepień oraz nakazuje aby zadbały o brak dyskryminacji obywateli z powodu braku szczepień:

  1. 3 dotyczące zapewnienia wysokiej akceptacji szczepionek:
  2. 3.1 zapewnienia, że ​​obywatele są poinformowani, że szczepienia NIE są obowiązkowe i że nikt nie jest naciskany politycznie, społecznie lub w inny sposób, aby się zaszczepić, jeśli nie chcą tego zrobić samodzielnie;
  3. 3.2 zadbać o to, aby nikt nie był dyskryminowany za brak szczepienia, z powodu potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub z powodu braku chęci szczepienia;
  4. 3 w odniesieniu do gwarancji wysokiej akceptacji szczepionki:
  5. 3.1 zagwarantować, że obywatele zostaną poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest naciskany politycznie, społecznie lub w żaden inny sposób, aby się zaszczepić, jeśli tego nie chcesz;
  6. 3.2 zadbać o to, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia zdrowia lub braku chęci szczepienia.

  Pełen tekst rezolucji (REZOLUCJA 2361), możesz przeczytać, tu:
 www.pace.coe.int
Choć rezolucje, konkluzje i oświadczenia Rady Europy nie są prawnie wiążące, a jedynie prezentują stanowisko polityczne Rady, zachęcają Państwa Członkowskie oraz instytucje Unijne do podjęcia działań w konkretnych sprawach - to i tak bardzo dobra wiadomość dla osób przeciwnych obowiązkowi szczepień.
 
Radca Prawny Agata Mazur
www.polskiprawnik.co.uk

Author’s Posts