Gdzie w UK szukać wsparcia w sprawach karnych?

Gdzie w UK szukać wsparcia w sprawach karnych?

Otrzymanie wezwania w sprawie karnej to stres, przyspieszone bicie serca i narastająca panika. Te uczucia są zupełnie normalne. Większość osób ma małą znajomość tego jak funkcjonują instytucje prawne, jak się zachować i jak ocenić swoją sytuację. Łatwo jest wpaść w pułapkę rozważania tylko czarnych scenariuszy. Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda proces karny w Wielkiej Brytanii oraz jak uzyskać pomoc prawną, gdy jej potrzebujesz.

Jak przebiega proces karny w Wielkiej Brytanii?

Proces karny w UK zaczyna się, gdy policja jest powiadomiona o przestępstwie i rozpoczyna zbierać dowody w sprawie. Podejrzany nie jest informowany o rozpoczęciu zbierania dowodów przeciwko niemu. W zależności od zebranego materiału policja może wezwać podejrzanego na przesłuchanie, aresztować lub wnieść do Królewskiej Służby Oskarżycielskiej (Crown Prosecution Service) zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa. Osoba podejrzana dowie się o tym w momencie przesłuchania lub otrzyma oficjalne pismo z CPS. Następnie sąd weryfikuje, czy oskarżony ma obrońcę prawnego i wyznacza termin rozprawy. W trakcie rozprawy prokurator i obrońca przedstawiają swoje dowody w sprawie.

Czy oskarżonym w sprawach karnych przysługuje bezpłatna pomoc?

W UK oskarżonym przysługuje bezpłatna pomoc prawna, w postaci obrońcy z urzędu, jeżeli wykazane wynagrodzenie spełnia kryterium dochodowe. W Anglii i Walii należy złożyć wniosek, wraz z potwierdzeniem swojego dochodu do Agencji ds. Pomocy Prawnej (Legal Aid Agency LAA). Na podstawie wniosku Agencja może nam przyznać stuprocentowe lub częściowe finansowanie usług prawniczych.

Dodatkowo w przypadku przesłuchania na posterunku policji, oskarżony ma prawo bezpłatnie skonsultować się z adwokatem dyżurującym na posterunku policji (duty solicitor) lub skorzystać z bezpłatnej, telefonicznej pomocy prawnej.

Gdzie i kiedy szukać pomocy prawnej?

W przypadku, gdy bezpłatna forma pomocy nie spełnia naszych oczekiwań, mamy prawo skorzystać z usług dowolnej kancelarii prawnej, która zajmuje się sprawami karnymi. Prawo karne w Anglii jest domeną wielu instytucji prywatnych. Można też skorzystać z usług: Towarzystwa Prawniczego (Law Society), Rady Adwokackiej (Bar Council), Biura Porad dla Obywateli (Citizens Advice Bureau) lub Służby Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych (Civil Legal Advice). Skorzystanie z usług niezależnych adwokatów będzie wiązało się z kosztami.

Czy sądy w Wielkiej Brytanii współpracują z polskimi po Brexicie?

Tak, współpraca jest oparta o potocznie zwaną „Umowę o Brexicie” zawartą 31 grudnia 2020r. (Umowa o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej). Współpraca ta zakłada, że obywatele obu państw muszą poddać się organom ścigania w obu państwach. Sądy i instytucje prawne mogą wymieniać się informacjami wspierającymi dochodzenie, wymianą rejestrów karnych, a w przypadku przestępstw finansowych, możliwa jest konfiskata majątku, lub zamrożenie środków finansowych.

Warto pamiętać, że nie każde wezwanie w sprawie karnej jest dla nas dużym zagrożeniem i zachować zdrowy rozsądek. Niewątpliwie trzeba znać swoje prawa i w razie potrzeby skorzystać z pomocy adwokata, który pozwoli nam lepiej ocenić naszą sytuację.

Author’s Posts