Umowa pożyczki - wezwanie przedsądowe w UK

Image by Sang Hyun Cho from Pixabay

Jak zawrzeć umowę pożyczki?

Czy można naliczyć odsetki dłużnikowi?

Czy przed wystąpieniem do Sądu trzeba wysłać do dłużnika wezwanie?

Umowa pożyczki może być zawarta ustnie lub pisemnie - na papierze bądź nawet za pośrednictwem emaila.

Oczywiście ustna umowa powoduje, że możesz mieć kłopot, aby dowieść umówionych między stronami warunków pożyczki. Dlatego znacznie bezpieczniej jest spisać umowę - nawet kiedy pożyczasz bliskiej osobie.

Jeśli Twój pożyczkodawca nie wywiązuje się ze spłat w ustalonych terminach masz prawo wystąpić do sądu. Przed tym jednak musisz wysłać do dłużnika wezwanie przedsądowe - czyli: FINAL LETTER BEFORE COMMENCING LEGAL ACTION.

Pismo poprzedzające postępowanie to ostatnie pismo, które należy wysłać przed przystąpieniem do czynności prawnych w celu odzyskania długu. Ostateczne pismo z żądaniem formalnie przypomina i prosi klienta lub dłużnika o dokonanie płatności po raz ostatni przed podjęciem działań prawnych.

To pismo przed roszczeniem zawiera wszystkie niezbędne informacje, w tym datę powstania długu, wszelkie odsetki do zapłacenia oraz czas, przez jaki dłużnik musi zapłacić, zanim rozpocznie się postępowanie sądowe.

Pismo to potrzebne jest gdy chcesz odzyskać swój dług, zapłatę wynikającą z faktury bądź innej umowy wiążącej Cię z drugą stroną.

Ważne jest, aby pokazać sądowi (w przypadku działań prawnych), że dołożyłeś wszelkich starań, aby skontaktować się z dłużnikiem i rozwiązać sprawę poza sądem.

Jeśli między stronami nie było umowy,  a należność dotyczy transakcji między przedsiębiorstwami, możesz żądać jedynie odsetek ustawowych.

Obecnie ustawowe odsetki wynoszą 8% plus stopa bazowa Banku Anglii dla transakcji między przedsiębiorstwami. 

Jeśli Twój dłużnik jest konsumentem - czyli prywatną osobą i nie działa w ramach prowadzonej działalności (pożyczka między prywatnymi osobami) -  możesz żądać odsetek tylko wtedy, gdy pisemna umowa określała stopę procentową.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi na to pismo w ciągu 14 dni, możesz wszcząć postępowanie sądowe.

Na naszej platformie edukacyjnej dostępne są wzory: umowy pożyczki według prawa w UK - w języku polskim i angielskim oraz wzór wezwania: FINAL LETTER BEFORE COMMENCING LEGAL ACTION wraz z wyjaśnieniami - jak go wypełnić.

www.poradnikidokumenty.school.invanto.com/courses

Radca Prawny Agata Mazur

www.polskiprawnik.co.uk

Author’s Posts