Matt Metal


Matt Metal


Osobowość Polonijna Roku 2024 im. Edyty Felsztyńskiej - zgłaszanie kandydatur rozpoczęto!!!

Previous Next

Zachęcam wszystkich członków polonijnej społeczności do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej!

To doskonała okazja, by wypromować osoby, które wyróżniają się swoim zaangażowaniem, osiągnięciami i wkładem w rozwój polskiej diaspory. Zgłaszając swoich kandydatów, pokażmy jak bardzo cenimy ich trud i wkład w budowanie wspólnoty polonijnej w Wielkiej Brytanii. 

Szczegóły na stronach:

www.osobowoscpolonijnaroku.com

https://docs.google.com/.../107Ue5HwlooMlkk93QalV.../edit...

Konkurs Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie jednostek z polskiej diaspory, które wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem i osiągnięciami w różnych dziedzinach życia. Jest to okazja do docenienia wkładu Polonii w rozwój kultury, nauki, biznesu czy działalności społecznej na całym świecie. Organizowany jest on dla upamiętnienia Edyty Felsztyńskiej, działaczki polonijnej, która poświęciła się wspieraniu polskiej społeczności na emigracji. Poprzez ten konkurs, jego organizatorzy (czyli Internazionale Associazione Polacca Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne reprezentowane przez Bożenę Krasoń i Urszulę Goldę),  a  także znamienite jury, pragną uhonorować i wspierać te osoby, które kontynuują dzieło Edyty i inspirują innych do aktywnej pracy na rzecz Polaków na emigracji. 

"W pierwszym etapie kandydaci są proszeni o przesłanie do 30.03.2024 poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a następnie po formalnej ocenie zgłoszeń, kandydatury zostaną opublikowane na stronie na Facebooku.

Do drugiego etapu przejdą kandydaci z największą wartością zasług dla Polonii i Polski, pod uwagę będą brane również lajki uzyskane podczas prezentacji kandydata na wyżej wymienionej stronie. Następnie spośród tych osób Kapituła wybierze zwycięzcę, któremu przyzna tytuł i statuetkę oraz ogłosi ewentualne wyróżnienia."

W roku 2024 uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się  w Hanoverze, a jej gospodarzami będą Sylwia i Mariusz Jasionowie oraz Adrian Grandt.

Polonia24.uk ma zaszczyt być jednym z patronów medialnych tego projektu. 

autor: Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz  

https://kuchniawolosiewicz.blogspot.com/

 

 

 

Author’s Posts