RCL: projekt noweli Kodeksu wyborczego dot. praw wyborczych obywateli Wielkiej Brytanii po brexicie

ID 175647963 © Djedzura | Dreamstime.com

Potwierdzenie dalszego przysługiwania w wyborach lokalnych praw wyborczych obywatelom Wielkiej Brytanii, analogicznych do tych, które posiadali do momentu brexitu, jest celem projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego opublikowanego na rządowych stronach.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w wyborach do rad gmin - oprócz obywateli Polski - mogą startować obywatele Unii Europejskiej bez obywatelstwa polskiego, ale stale mieszkający w Polsce, jeśli zostaną wpisani do stałego rejestru wyborców.

Po brexicie, w maju 2020 r., Polska związała się z Wielką Brytanią umową w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa zamieszkujących na terytorium drugiego państwa.

W wyniku umowy obywatele Polski zachowali prawa wyborcze w wyborach samorządowych, analogiczne do tych, które posiadali do momentu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (co nastąpiło z dniem 31 stycznia 2020 r.), a obywatele Wielkiej Brytanii, którzy legalnie zamieszkują w Polsce, utrzymali czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin oraz czynne prawo wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jakie posiadali do momentu brexitu.

W związku z tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, dostosowujący przepisy do regulacji zawartych w umowie.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

Author’s Posts