Credit Agricole: do grudnia inflacja będzie przekraczać 16 proc., szczyt przypadnie w październiku

ID 185074370 © Jérome Aufort | Dreamstime.com

Do grudnia br. inflacja utrzyma się na poziomie przekraczającym 16 proc. ze szczytem w październiku na poziomie 17,5 proc. rdr. - ocenili analitycy banku Credit Agricole w środowym komentarzu. RPP prawdopodobnie podniesie stopy jeszcze raz o 25 pb i zakończy cykl podwyżek - dodano.

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe o 0,25 p.p. Główna stopa NBP wynosi obecnie 6,75 proc.

"Podwyżka stóp o 25 pb była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym" - wskazał bank Credit Agricole (CA) w środowym komentarzu. Zauważono w nim, że skala podwyżki na środowym posiedzeniu była najmniejsza od początku bieżącego cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej, a więc od października 2021 r.

W ocenie ekspertów banku główną przyczyną dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej był odnotowany w sierpniu dalszy i znaczący wzrost inflacji, która zgodnie ze wstępnym szacunkiem wzrosła do 16,1 proc. rdr z 15,6 proc. rdr w lipcu, przy szacowanym wzroście inflacji bazowej z 9,3 proc. do 9,9 proc.

"Wydźwięk komunikatu po wrześniowym posiedzeniu RPP nie zmienił się istotnie w porównaniu z komunikatem lipcowym. W ocenie Rady dane miesięczne wskazują, że dynamika aktywności gospodarczej w III kw. obniży się. Rada podtrzymała ocenę, że +w kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, a perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością+" - zaznaczył bank.

Eksperci zauważyli, że "mimo nasilających się sygnałów wskazujących na rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia +szoku gazowego+ (zakłóceń w dostawach gazu z Rosji do krajów UE) w najbliższych miesiącach, Rada konsekwentnie pomija w komunikacie ten czynnik ryzyka dla wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach".

Credit Agricole odnotował, że decyzja RPP jest zgodna z deklarowaną w wypowiedziach publicznych przez prezesa NBP niechęcią do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej.

"Decyzja ta jest wsparciem dla przedstawionej przez nas po lipcowym posiedzeniu RPP oceny, zgodnie z którą priorytetem dla Rady stało się ograniczenie skali spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2023 r." - oceniono.

Dodano, że oczekiwany wpływ podwyżki stóp procentowych o 25 pb na wzrost gospodarczy i inflację w średnim okresie będzie "zaniedbywalny".

Według analityków tonacja komunikatu RPP pozostaje "lekko gołębia", a jego treść wskazuje, że środowa podwyżka nie była ostatnią. Eksperci CA przewidują, że koniec cyklu podwyżek stóp będzie miał miejsce w IV kw. br. Według nich do grudnia tempo wzrostu cen będzie utrzymywać się powyżej 16 proc. rdr, a lokalne maksimum przypadnie na październik - inflacja może wówczas wynieść 17,5 proc. rdr.

"Oczekujemy, że napływające we wrześniu i październiku dane makroekonomiczne, wskazujące na nasilające się spowolnienie wzrostu gospodarczego następujące w warunkach uporczywie wysokiej inflacji, skłonią Radę do jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych o 25 pb w IV kw. br." - przekazali.

Dodali, że spodziewana kolejna podwyżka zakończy cykl zaostrzania polityki pieniężnej w Polsce. "W efekcie docelowy poziom stóp procentowych może być niższy od wycenianego obecnie przez rynek (7,25 proc. dla stopy referencyjnej NBP)" - dodali. Według analityków w konsekwencji "w najbliższych tygodniach" można oczekiwać zwiększonej zmienności kursu złotego.

"Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji" - przekazali ekonomiści CA. (PAP)

Author’s Posts