Lotnisko Katowice zawiesza punkty testowe w hali przylotów

ID 62314317 © Peter Lovás | Dreamstime.com

Działalność punktów testowych dla pasażerów przylatujących do Katowic, położonych przed kontrolą graniczną, zawiesi w nocy ze środy na czwartek tamtejsze lotnisko. Nadal będą czynne punkty testowe na parkingu P1 przed Terminalem C (przylotowym) – dostępne po przekroczeniu granicy.

"Zawiesiliśmy działalność punktów testowych przed kontrolą paszportową ze względu na brak wytycznych dotyczących postępowania z pasażerami, którym z przyczyn formalnych Straż Graniczna odmówiła wstępu na terytorium Rzeczypospolitej, a którzy otrzymali pozytywny wynik testu przed przekroczeniem granicy" – poinformował PAP Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport.

"Jeśli w porozumieniu ze Strażą Graniczną wypracujemy rozwiązanie tego tematu, działalność punktów testowych przed kontrolą paszportową zostanie przywrócona" – zaznaczył Adamczyk.

Lotnisko Katowice przypomina, że zgodnie z obecnymi przepisami pasażerowie podróżujący ze Strefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru oraz Bułgarii są zwolnieni z kwarantanny, jeśli są w pełni zaszczepieni (minimum 14 dni od momentu zakończenia procesu szczepienia szczepionką dopuszczoną w Unii Europejskiej) i dysponują stosownym zaświadczeniem albo też przedstawią negatywny wynik testu pod kątem koronawirusa wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48 godz., licząc od momentu otrzymania wyniku.

Z kwarantanny w przypadku lotów Schengen zwalnia też statut ozdrowieńca (w efekcie poddania się w ciągu ostatnich 6 miesięcy izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem). Są z niej także zwolnione dzieci do 12. roku życia, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych lub mających negatywny wynik testu na koronawirusa.

Podróżujący z krajów spoza strefy Schengen są zwolnieni z kwarantanny, jeśli: wykonają na terenie lotniska test diagnostyczny w kierunku koronawirusa, antygenowy lub PCR, do 3 godzin od momentu przekroczenia polskiej granicy (obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez laboratorium wykonujące test do systemu).

Pasażerowie z krajów spoza strefy Schengen nie będą też podlegali kwarantannie, jeżeli okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (antygenowego lub PCR) w języku polskim lub angielskim, wykonanego okresie 24 godzin przed przekroczeniem granicy (od momentu wyniku). Kwarantannie nie podlegają też w tej sytuacji dzieci do 5. roku życia.

Niezależnie punkty testowe dwóch zewnętrznych podmiotów wykonujących testy odpłatnie są na parkingu przed terminalem pasażerskim C (przylotowym), a jeszcze innego – na terenie przylotniskowego hotelu Moxy.

Osoby, które po przylocie w wymaganym czasie nie wykonają testu lub nie okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni, licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy Polski.

Weryfikacje na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów oraz ostateczne decyzje w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z kwarantanny podejmują funkcjonariusze SG dokonujący kontroli granicznej. W sprawach spornych/wątpliwych/losowych właściwym organem jest Państwowy (Graniczny) Inspektor Sanitarny na poziomie lokalnym lub minister właściwy ds. zdrowia (Główny Inspektor Sanitarny).(PAP)

Author’s Posts