Polska Sobotnia Szkoła w Welwyn Garden City i wizyta w Radzie Powiatu Welwyn Hatfield.

Polska Sobotnia Szkoła w Welwyn Garden City i wizyta w Radzie Powiatu Welwyn Hatfield.

Kolejne bardzo owocne przedpołudnie! Dla mnie osobiście to wspaniałe, że "tradycja społeczno - obywatelska" dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej w Welwyn Garden City jest kontynuowana! Przybliżanie demokracji naszym młodszym mieszkańcom nigdy nie było tak ważne.

Już drugi rok z rzędu grupa dzieci oraz kilku pracowników Polskiej Szkoły Sobotniej w Welwyn Garden City odwiedziła Radę Powiatu Welwyn Hatfield. Dzieci miały kolejną okazję zwiedzić salę obrad Rady Powiatu, spotkać się z jej Przewodniczącym, nowo wybranym Burmistrzem i zastępcą Burmistrza Welwyn Hatfield.

Wizyta była bardzo interesująca, interaktywna i pouczająca, nie tylko dla uczniów. Dzieci słuchały z uwagą i zadawały wiele, także trudnych pytań:

* Jaka część bycia radnym lubisz najbardziej?

* Kiedy zacząłeś interesować się polityką?

* Czy otrzymuje się wynagrodzenie za bycie radnym?

* Czym jest Zarząd Rady Powiatu?

* Czy Rada Powiatu planuje budowę basenu w Welwyn Garden City?

* Jak Rada Powiatu dba o to, aby mieszkańcy byli zadowoleni z jej pracy?

Mój osobisty “highlight”? Jeden z byłych radnych Powiatu Welwyn Hatfield powiedział kiedyś, że każdy z nas może mieć różne przekonania polityczne. Każdy z nas może mieć różne pomysły na to, jak zmiany powinny zostać wprowadzone w codzienne życie. Jednak ogólnie rzecz biorąc, większość polityków ma ten sam cel; poprawić życie naszej lokalnej społeczności lub w przypadku posłów, całego kraju. Nasza drogi polityczne mogą być odmienne, ale cel powinien być ten sam! Tak prawdziwa definicja tego, czym powinna być dojrzałość polityczna, która jest tak trudna do wcielenia w naszą codzienną "obywatelska - demokratyczą praktykę". 

A Polska Szkoła Sobotnia w Welwyn Garden city? Wkrótce wrócimy z kolejną grupą dzieci, aby odwiedzić Rade Powiatu Welwyn Hatfield i jej polityków!

Author’s Posts