Poradnik zdobywania funduszy - część 3 - ostatnia.

Poradnik zdobywania funduszy - część 3 - ostatnia.

Jaki jest okres oczekiwania na wniosek - procedura administracyjna.

Może zacznę od tego, ze każdy fundusz ma swoją specyfikę i własne wytyczne odnośnie procedur administracyjnych.

Jeśli chodzi o mechanizm pozyskiwania funduszy, warto podać tutaj przykład funduszy, o których wspomniał już wcześniej wspomniałem – ‘Awards for All’. Jeszcze kilka lat temu,  wniosek musiał zostać przesłany co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu. Jeśli projekt miał się rozpocząć 1 września - wniosek musiał być złożony i zatwierdzony do 1 czerwca. Awards for All potwierdzało otrzymanie wniosku w ciągu pięciu dni roboczych od jego otrzymania. Jeśli wniosek nie był kompletny, bardzo często był zwracany wnioskodawcy, a organizacja składająca wniosek miała 10 dni roboczych na przesłanie brakujących informacji. Ostateczna decyzja podejmowana była w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku. W tym czasie organizacja np. Polska Sobotnia Szkoła mogła skontaktować się z biurem Awards for All.

Niestety, ze względu na panująca pandemię, na razie program ten finansuje jedynie projekty pomocy społecznościom, które są związane z COVID-19. Zarząd Awards for All/ Big Lottery Fund na bieżąco analizuje sytuację i informuje o wszelkich aktualizacjach oraz zmianach na ich stronie internetowej.

Jakie dokumenty powinny być dołączone do projektu?

W tym przypadku sprawa jest dość prosta i jasna. Dokumenty, które są najbardziej potrzebne do ubiegania się o dodatkowe fundusze to Konstytucja lub Regulamin Szkoły i wyciąg z konta bankowego, który potwierdza istnienie konta szkolnego oraz samej organizacji.

Jak długo szkoła musi istnieć, aby móc ubiegać się o dodatkowe środki finansowe?

W wielu przypadkach, ośrodki finansowe można ubiegać sie od razu. Każdy taki wniosek musi być jednak dobrze przygotowany. "Fundatorzy" bardzo często proszą we wnioskach o udokumentowanie potrzeby realizacji konkretnych celów, więc szkołom działającym przez dłuższy czas będzie łatwiej to zrobić. Podam przykład: jeśli szkoła polska chce zorganizować np. lekcje angielskiego dla rodziców, to wnioskodawcy można zadać pytanie: skąd wiemy, że istnieje taka potrzeba? W tym przypadku szkoła może np. w formularzu zgłoszeniowym napisać, że specjalnie na potrzeby projektu powstała ankieta, którą wypełniło 40 rodziców, przy czym 70% respondentów napisało, że rozmowy w języku angielskim są dla nich priorytetem.

Ostatnie uwagi:

Życzę wszystkim wielu sukcesów w pisaniu projektów, rozwoju wielu niesamowitych inicjatyw, pozytywnego i owocnego wpływu na to, co się wokół nas dzieje. Życzę również wszystkim, aby głęboko wierzyli w to, co robią, I aby się nigdy się nie poddawali. Mimo zdarzających się upadków i porażek razem możemy naprawdę zmieniać świat!

 

22 - Biznes bottom w artykule Statek Revelry nie usuwac
22 - Biznes na telefon bottom w artykule statek Revelry nie usuwac

Author’s Posts