Matt Metal


Matt Metal


Uroczystość wręczenia Londyńskich Nagród Literackich Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Previous Next

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie działa od 1946 po dziś dzień i jest jednym z ważniejszych centrów życia literackiego dla polskich pisarzy mieszkających w Wielkiej Brytanii.

W ramach swojej działalności ZPPnO organizuje spotkania literackie, konferencje, programy poetyckie oraz wydarzenia promujące literaturę polską.  Jest też platformą integracyjną dla polskich twórców mieszkających poza granicami kraju ojczystego oraz miejscem, gdzie mogą wymieniać się doświadczeniami i pomagać sobie wzajemnie w działalności literackiej.

Związek Pisarzy odgrywa też istotną rolę w zachowaniu tożsamości kulturowej społeczności emigracyjnej w Wielkiej Brytanii oraz w promowaniu literatury polskiej w środowiskach anglojęzycznych.

W 1951 ZPPnO powołał Nagrodę Literacką, roztaczając nad rozsianymi po świecie pisarzami polskimi mecenat kulturalny zachęcający do pracy twórczej. Obecnie przyznawane są nagrody w kilku kategoriach; za całokształt twórczości, za najlepszą książkę wydaną przez autora mieszkającego poza Krajem, za dzieło naukowo-badawcze dotyczące literatury emigracyjnej i za popularyzowanie polskiej kultury literackiej  na świecie.  

4 lutego 2024 roku w Ognisku Polskim w Londynie odbyła uroczystość wręczenia nagród literackich ZPPnO za rok 2023. Jury w składzie: przewodnicząca Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz, Houston, USA; dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Wilmington, USA i dr Adam Wierciński, Uniwersytet Opolski, wyłoniło następujących laureatów:

  • Kazimierz Braun (dramaturg, reżyser, pisarz, wykładowca akademicki) – nagroda za całokształt twórczości.
  • Richard John Butterwick-Pawlikowski  (historyk brytyjski) – nagroda za popularyzowanie kultury i historii polskiej w anglojęzycznym świecie.

„Gala z laureatami naszych nagród jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Związku Pisarzy. Powodów jest kilka. Po pierwsze jest to najstarsza polska nagroda literacka, żadna inna nie ma tak długiego rodowodu. Działa nieprzerwanie od 73 lat. Nagradza najlepszych, czasem pomijanych przez krajowych jurorów i ma swą siedzibę nad Tamizą. Wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w pięknym polskim klubie, w Ognisku Polskim, a więc w jednym z najstarszych ośrodków polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Ognisko Polskie służy Polakom od 1940 roku” – mówi Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO.

autor: Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz (kuchniawolosiewicz.blogspot.com)

fotografie: źródło - www.facebook.com/ZPPnO

Author’s Posts