Egzaminy GCSE i A-level

Image by robtowne0 from Pixabay

Ministrowie zapowiedzieli, że dodatkowe środki wspierające uczniów zostaną zastosowane w czasie przyszłych egzaminów GCSE i A-level w Anglii.

Departament Edukacji obiecuje między innymi ocenianie korzystne dla uczniów i wcześniejsze powiadomienia o tematach egzaminów, aby „nadrobić” to, że zakłócenia w nauczaniu spowodowane pandemią koronawirusa stawiają uczniów w niezwykle trudnej sytuacji.

Środki wyszczególnione przez Ministerstwo Edukacji:

– bardziej „hojne” ocenianie, zarówno podczas egzaminu, jak i w ciągu roku szkolnego;

– z wyprzedzeniem, prawdopodobnie pod koniec stycznia, będą wskazane niektóre obszary tematyczne objęte egzaminami, by uczniowie mogli powtórzyć materiał;

– możliwość używania pomocy podczas egzaminu np. arkuszy z wzorami;   

– wyznaczenie dodatkowych terminów egzaminów, aby dać uczniom drugą szansę na przystąpienie do egzaminu w przypadku opuszczenia głównego terminu z powodu choroby lub kwarantanny.

W skrajnych przypadkach, gdy student nie będzie mógł wziąć udziału w egzaminie, ocena zostanie wystawiona przez nauczyciela.

Poza tym będzie powołana nowa grupa ekspertów, która ma monitorować zróżnicowanie wpływu pandemii na uczniów w całym kraju.

Sekretarz ds. edukacji Gavin Williamson stwierdził, że egzaminy są najlepszym sposobem pomiaru wiedzy i że są one tak ważne, że muszą odbyć się latem w przyszłym roku. Powiedział: „Wiem, że uczniowie stoją w obliczu bezprecedensowych zakłóceń w nauce. Dlatego w przyszłym roku egzaminy będą wyglądać inaczej, podejmując wyjątkowe kroki w celu zapewnienia, że ​​są one tak uczciwe, jak to tylko możliwe”.

Powiedział również, że daje żelazną gwarancję, że egzaminy nie zostaną odwołane.

Comments powered by CComment

Author’s Posts