IATA: linie lotnicze do 2050 r. planują osiągnąć zerową emisyjność CO2

Image by Lars_Nissen from Pixabay

Linie lotnicze do 2050 r. zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną - wynika z uchwały przyjętej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA). Do ograniczenia CO2 ma się przyczynić m.in. zrównoważone paliwo lotnicze, rozwiązania technologiczne w samolotach, infrastruktura.

Odbywające się w Bostonie w Stanach Zjednoczonych 77. Walne Zgromadzenia IATA, w którym udział bierze m.in. kierownictwo PLL LOT, podjęło w poniedziałek uchwałę, zgodnie z którą branża lotnicza będzie dążyć do osiągnięcia "net-zero" emisji dwutlenku węgla do roku 2050.

Zobowiązanie to jest pokrewne z celem Porozumienia Paryskiego z 2015 r. zmierzające docelowo do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 st. Celsjusza.

"Światowe linie lotnicze podjęły dziś doniosłą decyzję zmierzającą do zapewnienia zrównoważonego latania. Zapewni to przyszłym pokoleniom wolność do zrównoważonego odkrywania, uczenia się, handlu, budowania rynków, doceniania kultur i łączenia się z ludźmi na całym świecie. Dzięki wspólnym wysiłkom branży i wspierającej ją polityce rządów, lotnictwo osiągnie zerową emisję netto do 2050 r." - powiedział dyrektor generalny IATA Willie Walsh.

Przyznał jednocześnie, że osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla będzie ogromnym wyzwaniem.

"Przemysł lotniczy musi stopniowo zmniejszać emisje, a jednocześnie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu świata, który jest chętny do latania. Aby móc zaspokoić potrzeby dziesięciu miliardów ludzi, którzy mają latać w 2050 r., należy w tym roku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o co najmniej 1,8 miliarda ton. Co więcej, zobowiązanie to oznacza, że skumulowane 21,2 miliarda ton węgla zostanie zmniejszone do 2050 r." - tłumaczył Walsh.

Dodał, że kluczowym, bezpośrednim czynnikiem umożliwiającym to jest system kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla w lotnictwie międzynarodowym wyznaczonym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

"Ustabilizuje to międzynarodowe emisje na poziomie z 2019 r. w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Poparcie dla tego zostało potwierdzone w dzisiejszej uchwale" -powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w lotnictwie wymaga współpracy całej branży oraz wsparcia rządów, "aby wprowadzić niezbędne i ogromne zmiany, w tym transformację energetyczną".

Wiceprezes IATA odpowiedzialny za środowisko i zrównoważony rozwój Sebastian Mikosz, powiedział PAP, że to "historyczna rezolucja".

"Jest to uchwała Walnego Zgromadzenia IATA o tym, że jako organizacja zobowiązujemy się, że do roku 2050 osiągniemy neutralność klimatyczną" - powiedział PAP Mikosza.

Wyjaśnił, że oznacza to "de facto wejście na tę samą ścieżkę co Porozumienie Paryskie".

Mikosz przekazał, że nie wszystkie linie lotnicze były jednomyślne w podjęciu tej rezolucji.

"Tu bardzo liczy się relacja pomiędzy liniami, a ich narodowymi politykami. Mieliśmy oficjalne deklaracje ze strony przewoźników chińskich, że oni nie są gotowi poprzeć tej uchwały z powodu czasu, jaki wyznaczyliśmy" - powiedział.

Jak wyjaśnił, chodzi o to, że większość linii mówi o roku 2050 ze względu na Porozumienie Paryskie i wyznaczone cele. "Polityka chińska jest inna w tym zakresie; chińska gospodarka chce osiągnąć tę neutralność klimatyczną w roku 2060. Czyli te 10 lat różnicy sprawia, że chińscy przewoźnicy uważają, iż potrzebują więcej czasu" - tłumaczył wiceprezes IATA.

Mikosz przekazał, że jest kilka scenariuszy w osiągnięciu podjętego zobowiązania, a z jego realizacji IATA będzie rozliczana. "Od dzisiaj nasza branża będzie monitorowana przez wszystkich, przede wszystkim przez pasażerów" - wyjaśnił.

Wskazał, że realizacja tego zobowiązania wiąże się m.in. z wymianą samolotów przez linie lotnicze na te przyjaźniejsze dla środowiska naturalnego. "To akurat już się dzieje, linie lotnicze przeprowadzają wymianę samolotów już od kilku lat. Teraz nasz największy nacisk będzie postawiony na biopaliwa, nowe technologie napędowe, takie jak wodór, infrastrukturę, a także na wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz kompensacje" - wyjaśnił Mikosz.

IATA zrzesza 290 linii lotniczych, w tym PLL LOT.

Z Bostonu Aneta Oksiuta (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

Author’s Posts