Zostać dłużnikiem - Alimenty

Zostać dłużnikiem - Alimenty

Alimenty ustalone lub zasądzone na rzecz dzieci często stanowią przedmiot sporu, zwłaszcza w zakresie ich skutecznej egzekucji. Powody bywają różne, niestety często jest to zwykła niechęć lub złośliwość w relacjach pomiędzy samymi rodzicami. A przecież chodzi tu o dobro dziecka.

W przedmiocie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych, zmiany nastąpiły w listopadzie 2013 roku odkąd to wszystkie aplikacje należy składać w ramach Child Maintenance Service (CMS) poprzez Child Maitenance Options (www.cmoptions.org) za opłatą w wysokości £20. Wcześniej sprawami alimentów zajmowała się nieodpłatnie Child Support Agency, która szacowała należność w oparciu o wartość zarobków netto oraz informacje finansowe uzyskiwane bezpośrednio od rodziców. W nowym systemie kalkulacja dokonywana jest w oparciu o dochód brutto oraz informacje finansowe usyskane bezpośrednio od HMRC na rzecz dzieci poniżej 16 roku życia (lub do 20 roku życia jeśli uczą się w pełnym wymiarze). Co ważne rekalkulacja świadczenia może nastąpić jedynie w odstępach rocznych, chyba że wcześniej nastąpią znaczące zmiany w przychodach osoby zobowiązanej, to jest w wysokości 25% lub więcej oraz w sprawach, w których pojawia się kwestia długotrwałej choroby lub redukcji. Jeśli chodzi o wysokość należnych alimentów, generalnie będzie to procent od tygodniowego przychodu brutto, który w odniesieniu do przychodów nie przekraczających £800 wynosi 12% dla jednego dziecka, 16% dla dwóch dzieci oraz 19% dla trzech i więcej. Jeśli tygodniowy przychód brutto przekracza £800 (‘próg’) inny procent będzie miał zastosowanie do wartości przekraczającej wskazany próg, mianowicie 9%-12%-15% odpowiednio. Wartość dochodu brutto podlega procentowej redukcji, jeśli rodzic zobowiązany do świadczenia posiada również inne dzieci na utrzymaniu, mieszkające wraz z nim w jego gospodarstwie domowym. Obniżona kalkulacja procentowa wynosić wówczas będzie  12%-16%-19% odpowiednio. Przykładowo: tygodniowy dochód brutto wynosi £250. Stawka podstawowa kalkulacji dla jednego dziecka podlegającego zobowiązaniu wynosi więc 12% z w/w kwoty (£30). Jeśli jednak rodzic mieszka i opiekuje się dwójką dzieci np. z nowego związku, wówczas jego dochód do kalkulacji podstawowej dla tego dziecka zmniejszy się o 16% i będzie wynosił £210. Jurysdykcja (to jest właściwość) CMS w przedmiocie kalkulacji świadczeń alimentacyjnych ograniczona jest do spraw, w których wartość tygodniowa dochodu brutto wynosi nie więcej niż £3,000. Wyliczenia świadczeń alimentacyjnych podlegają nadto innym redukcjom lub modyfikacjom w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy, w tym z uwzględnieniem informacji dotyczącej przydzielonych zasiłków czy indywidualnych ustaleń w zakresie kontaktów z i opieki nad dzieckiem. Kalkulację alimentów możesz dokonać sam online: https://www.gov.uk/calculate-your-child-maintenance z zastrzeżeniem, iż jest to jedynie szacunek, a nie wartość ostateczna.

Jeśli rodzice dziecka podejmują trudną decyzję o rozstaniu, kwestie dotyczące opieki nad dzieckiem, kontaktów z nim i jego finansowania często stanowią temat sporny, przedmiot kłótni a tym samym ogromnych emocji. Z jednej strony bowiem dochodzi do rozpadu związku, z drugiej natomiast pozostaje nierozwiązana jeszcze na czas rozstania kwestia dotycząca wspólnego dziecka. Nie ma wątpliwości, że dziecko potrzebuje obojga rodziców w równej mierze niezależnie od przyczyn ich rozstania, choć czasem drastyczne okoliczności danej sytuacji rodzinnej mogą uzasadniać inne rozwiązania, dla dobra dziecka. Jeśli jednak okoliczności na to pozwalają, bardzo ważna jest każda próba porozumienia i polubownego ustalenia dogodnych rozwiązań w zakresie tak kontaktów jak i łożenia na dziecko. Czy rzeczywiście zawsze konieczna jest interwencja instytucji państwowej? Tego rodzaju sprawy w ujęciu formalnym, jakkolwiek rzadko o charakterze sądowym, wciąż jednak rodzą dodatkowe emocje i stres. Jeśli cała uwaga skupiona zostanie na dziecku, jego emocjach i potrzebach, wówczas być może łatwiej będzie dojść do porozumienia. Nie będzie ono ani oznaką słabości ani ustępstw w wewnętrznej rozgrywce dorosłych a przejawem dojrzałości, a przede wszystkim prawdziwej troski o dziecko. Porozumienie powinno jasno określać kwotę alimentów, ustaloną z uczciwym podejściem do faktycznej sytuacji majątkowej rodzica, który nie zamieszkuje z dzieckiem. Ponadto istotne znaczenie ma ustalenie warunków mających zapewnić regularność i terminowość wpłat, w przeciwnym bowiem razie nasze ustalenia stracą na znaczeniu. Pozorne porozumienie może jedynie niepotrzebnie przedłużyć sprawę ze szkodą dla dziecka a w dalszym postępowaniu stanowić dowód złej woli.

Jeśli więc nasza sytuacja rodzinna należy do tych, w których istnieją obiektywne warunki porozumienia, odłóżmy wszelkie urazy i negatywne emocje na bok, w imię i dla dobra tych, dla których warto, swoich dzieci.  

Artukuł opracowany przez Katarzynę Woźniak

Partner Zarządzający/ Prawnik Euro Lex Partners LLP (City London)

Master of Law (Poland) LLM in Business International Law (UK) LLB

(Hons) (UK)

Twój kontakt do kancelarii:

Euro Lex Partners LLP, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN,

(przy stacji metra Liverpoool Street)

Otwarte w godz 9-21- Pracujemy dla klientów również w Sobotę

Tel. 020 8144 8363, Mob 07837214987, Mob 077 7226 0251,

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.eurolexpartners.eu

skype: eurolexpartners

 

Author’s Posts