Jak żądać od Landlorda koniecznych napraw?

Photo 92547101 © I Wei Huang | Dreamstime.com

Odpowiedzialność Landlorda wobec najemcy.
Twój wynajmujący – czy to prywatny Landlord, czy też agencja nieruchomości - musi zrobić wszystko, co przewiduje umowa najmu.

Landlord jest również ogólnie odpowiedzialny za utrzymanie w naprawie:
konstrukcja i strona zewnętrzna Twojego domu, na przykład ściany, dach, fundamenty, odpływy, rynny i rury zewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne,
umywalki, zlewy, wanny, toalety i ich orurowanie, rury wodne i gazowe, okablowanie elektryczne, zbiorniki na wodę, kotły, grzejniki, kominki gazowe, kominki elektryczne lub grzejniki do zabudowy.
Tych obowiązków związanych z naprawami nie można usunąć żadnymi postanowieniami umowy najmu.

Ponadto właściciel nie może przerzucić na Ciebie kosztów jakichkolwiek prac naprawczych, za które jest odpowiedzialny.
Właściciel lokalu musi dokonać naprawy tylko wtedy, gdy wie, że wystąpił problem - więc pamiętaj, aby poinformować go o wszelkich koniecznych naprawach.

Twój dom może nie nadawać się do zamieszkania, jeśli na przykład:
ma poważny problem z wilgocią lub pleśnią
robi się za gorąco lub za zimno
mieszka w nim zbyt wiele osób
jest zaatakowany przez szkodniki, takie jak szczury lub karaluchy
nie ma bezpiecznego źródła wody
Nie ma przy tym znaczenia, czy problem istniał na początku najmu, czy pojawił się dopiero później.

Pamiętaj, że pierwszym Twoim krokiem musi być poinformowanie Landlorda (lub agencji mieszkaniowej) o wszelkich koniecznych naprawach.
Wyślij list do Landlorda informujący go o konieczności naprawy, zanim zwrócisz się do Councilu ze skargą.

Ustawa o wadliwych pomieszczeniach -The Defective Premises Act 1972
Twój Landlord ma obowiązek zapobiegania obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia spowodowanym przez wady w Twoim domu.

Domy zamieszkałe przez wiele osób - (HMO)

Jeśli mieszkasz w HMO (na przykład shared house), Twój wynajmujący ma dodatkowe obowiązki prawne w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ogólnego, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gazu i elektryczności, utylizacji odpadów i ogólnego utrzymania.
HMO generalnie obejmuje domy podzielone na pokoje ze wspólnymi łazienkami, hostele i hotele typu bed and breakfast, które mieszczą więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

Ustawy o hałasie - The Noise Act 1996

Każdy ma prawo do ciszy i spokoju oraz do korzystania z własnego domu bez nadmiernego zakłócania spokoju przez innych.
Zgodnie z przepisami ustawy o hałasie - The Noise Act 1996 - I innych powiązanych przepisów, władze lokalne mają obowiązkowy obowiązek zareagowania na hałas, który jest uważany za „uciążliwy”.
Ustawa dotyczy nie tylko pory nocnej (23:00 - 7:00) , ani nie ogranicza się do typowych skarg, takich jak muzyka i głośne imprezy.
Reakcję councilu wywoła także nadmierny hałas uliczny, majsterkowanie / projekty budowlane u sąsiada itp.

Gdzie szukać pomocy w razie problemu z Landlordem lub agencją mieszkaniową?

Jeśli wynajmowany dom nie spełnia minimalnych standardów życia, musisz skontaktować się z właścicielem i poprosić o pomoc. Aby zgłosić szkodę, należy wysłać pisemny list lub e-mail i opisać problem.
Wynajmujący powinien szybko odpowiedzieć i potwierdzić Twoją prośbę oraz podać szczegółowe informacje o działaniach, jakie podejmie, aby usunąć problem.
W razie braku reakcji wynajmującego, lub w razie braku realizacji zapowiadanych przez niego napraw, możesz wystować skargę do councilu - do wydziału - environmental health department.
Aby to zrobić, odnajdź na stronie internetowej swojego councilu 'Housing Advice Unit' lub 'Environmental health department' i tam skieruj skargę.

The Housing Advice Department zajmuje się tylko sytuacjami, w których zdrowie lokatora jest zagrożone, na przykład:

Wadliwe lub niebezpieczne urządzenia gazowe
Wadliwe okablowanie elektryczne lub urządzenia elektryczne
Brak bezpieczeństwa przeciwpożarowego i środków ostrożności
Inwazja szkodników, taka jak szczury lub karaluchy
Problemy ze ściekami, zatkanymi kanalizacjami lub śmieciami
Wzrost wilgoci lub pleśni
Zawodne zewnętrzne drzwi lub okna
Potłuczone szkło, spadający tynk lub niebezpieczne schody i ściany
Niedostateczne ogrzewanie lub ciepła woda
Brak dostępu do bieżącej wody i urządzeń sanitarnych
Stres (taki jak niedokończone naprawy, które sprawiają, że życie jest nie do zniesienia, nadmierny hałas itp.)
Co może zrobić Environmental Health Officer?

Przede wszystkim odwiedzić Ciebie i sprawcę zakłócenia - jeśli jest to np. Twój sąsiad, aby potwierdzić problem i zbadać jego rozmiar oraz dolegliwość dla użytkowników nieruchomości.
W następstwie takiej inspekcji sporządzony będzie najczęściej raport o stanie nieruchomości.
W zależności od warunków udokumentowanych podczas inspekcji, Twój council może:

W przypadku mniej poważnych problemów - wysłać właścicielowi powiadomienie o zagrożeniu, aby uświadomić mu problem.
W przypadku umiarkowanych problemów- zlecić wynajmującemu wykonanie niezbędnych napraw i poprawę warunków życia w lokalu, wyznaczyć termin, w którym wynajmujący ma zareagować i podjąć działania w celu naprawy. W przeciwnym razie council przejdzie do następnego kroku i samodzielnie przeprowadzi naprawy, a na właściciela zostanie nałożona kara do 5000 funtów - jeśli jest osobą prywatną i nawet do 20 000 funtów - jeśli jest podmiotem publicznym.
W przypadku poważnych uszkodzeń i pilnej potrzeby naprawy - dokona naprawy zamiast wynajmującego, a następnie obciąży go kosztami.
W sytuacjach krytycznych - wydać zakaz i ograniczyć dostęp do części lub całej nieruchomości. Stanie się tak, gdy nieruchomość nie będzie bezpieczna. W tym samym czasie nieruchomość zostanie wyłączona z eksploatacji, a właściciel będzie musiał wydać znaczne środki na poprawę warunków.
Strach przed eksmisją

Wielu najemców, co zrozumiałe, boi się, że ich Landlord rozpocznie przeciwko nim procedurę eksmisji.

Pamiętaj, że wynajmujący może Cię eksmitować tylko wtedy, gdy postępuje zgodnie z właściwą procedurą określoną w prawie. Jedynie komornicy (bailiffs) mogą fizycznie wyprowadzić Cię z lokalu po uzyskaniu przez wynajmującego nakazu z sądu.

R.Pr. Agata Mazur
www.polskiprawnik.co.uk

Author’s Posts