Do £ 2000 jeśli chcesz wrócić do Polski - Nowy program brytyjskiego rządu!

Photo 190833748 © James Copeland | Dreamstime.com

Czy wiesz, że jeśli chcesz opuścić Wielką Brytanię i wrócić do Polski - może przysługiwać Ci do £2,000
pomocy finansowej od angielskiego rządu.
Nowy program rządowy nazywa się: ‘voluntary return’ i można składać aplikacje online na stronie:
https://www.gov.uk/return-home-voluntarily
Kto może starać się o tę pomoc:

1) osoba, która przebywa w UK nielegalnie
2) osoba, która chce zrezygnować ze swojego prawa pobytu
3) osoba, która starała sie o azyl w UK.

Aby otrzymać pomoc nie możesz być osobą:


w której sprawie toczy się dochodzenie w Uk 
wobec której orzeczono karę pozbawienia wolności na co najmniej 12 miesięcy
została skazana za przestępstwo imigracyjne i otrzymała nakaz deportacji
która otrzymała już status uchodźcy i prawo pobytu w UK lub inną pomoc humanitarną
której brytyjskie władze imigracyjne nadały status "third country case".
Dodatkowo, aby Home Office rozpatrzył Twoją aplikację o otrzymanie dofinansowania nie możesz mieć wykupionego lotu do ojczyzny w ciągu najbliższych 7 dni.

Jeśli nie jesteś pewien, czy spełniasz wymogi formalne nowego programu pomocy, możesz skontaktować się telefonicznie z serwisem dedykowany "dobrowolnym opuszczeniom UK" pod numerem: 0300 004 0202, w godzinach 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

Pamiętaj, aby przed powrotem do kraju dopełnić niezbędnych formalności.

Oto dokumenty, które powinieneś zgromadzić w Anglii przed powrotem do Polski:

  1. U1, czyli formularz potwierdzający historię Twojego zatrudnienia w UK. Dokument pomoże Ci w Polsce przy rejestracji w urzędzie pracy, będzie stanowił podstawę do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Aby uzyskać wniosek U1, musisz wypełnić formularz online.
  2. P45, czyli formularz, który otrzymasz od swojego byłego pracodawcy, gdy zakończysz u niego pracę. To świadectwo zatrudnienia pracy w danej firmie. P45 stanowi potwierdzenie wysokości Twojego wynagrodzenia oraz wysokości zapłaconych przez Ciebie podatków.
  3. P60, czyli formularz podsumowaniem zarobków oraz zapłaconego podatku, który każdy powinien otrzymać pod koniec roku podatkowego. Rok podatkowy w UK kończy się 5 kwietnia. Jeśli chcesz go otrzymać dopiero po powrocie do Polski, poinformuj koniecznie o tym swojego pracodawcę albo przekieruj swoją pocztę w Royal Mail. 
  4. P85, czyli formularz stanowiący podstawę do ubiegania się o zwrot podatku po pracy w UK. Wraz z tym dokumentem możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Możesz to zrobić samodzielnie lub zwrócić się do jednej z wielu firm, zajmujących się odzyskiwaniem podatku.
  5. Świadectwa i zaświadczenia ze szkoły Twojego dziecka (nawet z polskiej weekendowej), które będą stanowiły poświadczenie ocen i lat nauki. Dzięki tym zaświadczeniom Twoje dziecko będzie mogło uczęszczać do właściwej klasy w Polsce - list z porośbą o wydanie dokumentacji szkolnej.
  6. S1, czyli potwierdzenie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce dla osób, które przebywają w Wielkiej Brytanii na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie macierzyńskim. Dzięki temu zaświadczeniu będziesz mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Wniosek możesz wypełnić online.
  7. Referencje z pracy, które mogą okazać się bardzo przydatne przy poszukiwaniach pracy w Polsce.
  8. Umowy z pracy i payslipy — zgromadzone dokumenty mogą się przydać przy załatwianiu urlopu wychowawczego lub wypoczynkowego. Jeśli nigdy nie przykładałeś do nich wagi i nie zbierałeś ich, możesz je odzyskać, zwracając się o ponowny wydruk w dziale księgowości w firmie, w której pracowałeś.
  9. Jeśli zależy Ci na potwierdzeniu lat pracy w UK, a nie uzyskałeś P45 i P60 od pracodawcy, możesz otrzymać od niego tzw. 'statement of earnings' lub sprawdzić tzw. National Insurance record:   https://www.gov.uk/check-national-insurance-record , który wskazuje opłacane składki w określonych latach pracy.


Dodatkowo zadbaj o: zamknięcie swoich umów i przekierowanie adresów. Wszystkie formalności w UK, a także informacje, które pozwolą Ci zorientować się w nowej polskiej rzeczywistości - znajdziesz dodatkowo w naszym poradniku, na stronie:

https://www.reemigrant.com/reemigracja-z-uk-do-pl

Z poważaniem
Radca Prawny Agata Mazur
www.polskiprawnik.co.uk
FB: @polskiprawnikwuk

Author’s Posts