Czy polski komornik może mnie zaskoczyć w Wielkiej Brytanii?

Image by jessica45 from Pixabay

Wiele pytań klientów naszej Kancelarii dotyczy postępowania komorniczego w Polsce, albo długów ujawnionych w rejestrach zadłużeń BIK i BIG.

Spróbujmy więc wyjaśnić pozycję dłużnika, mieszkającego za granicą wobec Polskich wierzycieli.

  • Komornik Sądu Rejonowego w Polsce prowadzi postępowanie egzekucyjne -

WYŁĄCZNIE - na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (polski komornik - na podstawie wyroku polskiego Sądu   

nigdy nie zajmie Ci konta w jakimkolwiek zagranicznym banku, wynagrodzenia za pracę itp) i

WYŁĄCZNIE - na podstawie prawomocnego i opatrzonego klauzulą wykonalności orzeczenia Sądu.

  • Jeżeli wyjeżdżając z Polski nie spłaciłeś wszystkich swoich należności Twoje dane prawdopodobnie trafią do rejestru  

           BIK i/lub BIG, ale nie oznacza to, że sąd wydał wyrok przeciwko Tobie i będzie poszukiwał Cię komornik.

W praktyce - zamieszkując za granicą - jesteś dla wszystkich polskich instytucji - dłużnikiem kłopotliwym, którego warto pozbyć się jak najszybciej, odzyskując cokolwiek.

Jeśli nie masz konta bankowego w Polsce, ani żadnego majątku - komornik (najbardziej powszechna praktyka!) umorzy przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne jak tylko poweźmie informację, że mieszkasz za granicą, a wierzyciele nie mając zbyt wielkich szans na egzekucje - chętnie będą negocjować.

O jednym jednak musisz pamiętać - opisane w tym artykule zalety zamieszkiwania za granicą, jeśli posiadasz w Polsce zadłużenie, nie dotyczą zadłużenia z tytułu alimentów.

 Choć oczywiście i w tej sytuacji dłużnik ma prawo do obrony.

Czym są BIK i BIG?

Zawartość obu wymienionych rejestrów: BIK i BIG - razem wzięta - stanowi odpowiednik brytyjskiego "EXPERIAN" czy "CLEAR SCORE".

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności kredytowej osób i firm. Informacje te dotyczą terminowości spłat kredytów i pożyczek. BIK jest jedynym tego typu zbiorem danych w Polsce.

BIG to biuro informacji gospodarczej i nie jest to pojedyncza instytucja, jak w przypadku BIK. 

Biur informacji gospodarczej jest w Polsce kilka (m.in.:Europejskie Rejestr Informacji Finansowej (ERIF), Krajowy Rejestr Dłużników (KRD), InfoMonitor).

Gromadzą one i udostępniają informacje dotyczące terminowego opłacania rachunków i faktur przez osoby i firmy, pochodzące z różnych sektorów i branż.

Do BIK trafiają dane o wszystkich czynnych zobowiązaniach kredytowych, od momentu udzielenia kredytu, aż do całkowitej spłaty. Przechowywanie danych po tym czasie uzależnione jest przede wszystkim od terminowości spłat. 

Nie ma tu znaczenia kwota zobowiązania, ponieważ inny jest cel przetwarzania.

Dzięki danym gromadzonym w BIK tworzy się historia kredytowa, zawierająca zarówno pozytywne jak i negatywne wpisy.

Jeśli zobowiązanie spłacone było bez opóźnień (lub opóźnienie nie przekroczyło 60 dni), to po jego zamknięciu dane zostają przeniesione do bazy danych statystycznych i nie są widoczne dla banków i innych instytucji. 

Żeby mogły budować historię kredytową klienta i świadczyć o jego rzetelności, musi on wyrazić zgodę na ich przetwarzanie po wygaśnięciu zobowiązania. Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli jednak zobowiązanie było spłacane z opóźnieniem powyżej 60 dni i bank poinformował klienta o przetwarzaniu danych po zamknięciu zobowiązania bez jego zgody, to po jego spłacie dane będą przetwarzane przez 5 lat. 

Po tym okresie zostają przeniesione do bazy danych statystycznych. Tam przechowywane są przez 12 lat.

W przypadku BIG - biur informacji gospodarczej dane mogą trafić do rejestru, kiedy spełnione są następujące warunki:

  • podstawowa należność wynosi minimum 200 zł dla konsumentów lub 500 zł dla przedsiębiorców
  • termin tej płatności minął co najmniej 30 dni wcześniej,  upłynęło co najmniej 30 dni od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu danego biura

Jeśli zobowiązanie zostanie spłacone w całości, wierzyciel, który przekazał informację o długu do BIG musi ten wpis usunąć w ciągu 14 dni.

Jeśli nie zostanie spłacone, informacje o nim będą przetwarzana przez BIG przez 6 lat w przypadku konsumentów i 10 lat w przypadku przedsiębiorców. Po tym czasie BIG musi dane usunąć.


W jakich przypadkach możesz wystąpić o usunięcie danych z BIK?

Są tylko 3 sytuacje, kiedy możesz złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych w BIK.

  • Chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (możesz to zrobić tylko w przypadku, jeśli kredyt był spłacany w terminie).
  • Minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu - chcesz mieć pewność, że nie jest on już brany pod uwagę przy ocenie Twojej historii kredytowej.
  • Zauważyłeś w swojej historii kredytowej jakieś nieprawdziwe lub nieaktualne informacje - i chcesz je skorygować.

WAŻNE: wniosek o korektę lub usunięcie danych składasz w instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK.

BIK wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od tej instytucji.


BIG - usuwa informacje gospodarcze:

po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu nie później niż po upływie 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.


Co powinieneś i czego nie powinieneś robić?

W żadnym wypadku nie ukrywaj faktu zamieszkania poza granicami Polski. Jest to bowiem duży atut w Twojej sytuacji.

Zmień adres w Urzędzie Skarbowym na zagraniczny, tak aby każdy szukający Cię podmiot, nie miał watpliwości, że ukrywasz się gdzieś w Polsce

     (!! pomoże Ci też uniknąć przypadkowego zatrzymania na granicy w celu ustalenia miejsca pobytu !!)

Poinformuj komornika, a także wierzycieli o swoim zagranicznym adresie - BEZ OBAW - i podejmij negocjacje.

Możesz też zdecydować się na wynajęcie pełnomocnika prawnego, który w Twoim imieniu przeprowadzi negocjacje z osobami decyzyjnymi w centrali wierzyciela - w tym na przykład naszej Kancelarii.

W wielu przypadkach osiągamy dla naszych klientów umorzenie 40-60 % zadłużenia wraz z obowiązkiem spłaty pozostałej części w dogodnych ratach, z jednoczesnym - natychmiastowym - usunięciem wpisu w rejestrach dłużników. 

Jeśli masz problem z zadłużeniem w Polsce, bądź UK, napisz do nas lub zadzwoń.

W trakcie bezpłatnej konsultacji - postaramy się określić jak możemy Ci pomóc.

Radca Prawny

Agata Mazur

Author’s Posts