Bezprawne używanie adresu rejestracyjnego firmy grozi poważnymi konsekwencjami

Wszystkie spółki działające na terenie Wielkiej Brytanii, które bezprawnie posługują się adresem rejestracyjnym, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami takich działań. Companies House będzie znacznie szybciej wykreślał takie spółki z ewidencji, a także – w razie braku współpracy dyrektorów – nastąpi ich zamknięcie.
Adres rejestracyjny jest w UK niezbędny w celu założenia dowolnej spółki - widnieje on w ewidencji Companies House i jest publicznie dostępny.
Na adres rejestracyjny jest przesyłana urzędowa korespondencja, w tym urzędowe wezwania lub przypomnienia. Dlatego też poprawny adres siedziby spółki jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy. Wszelkie zmiany w adresie rejestracyjnym powinny być niezwłocznie zgłaszane do Inland Revenue.
Okazuje się jednak, iż wiele spółek używa adresu swojej głównej siedziby w sposób bezprawny. Dlatego też od początku kwietnia Companies House może w łatwiejszy sposób usuwać ze swojej ewidencji adresy nieautoryzowane, a także zamykać spółki i pozywać je do sądu.

Author’s Posts