Badanie: co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę

Photo 206251951 © Shawn Goldberg | Dreamstime.com

Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę. W sektorze produkcji takiego zdania jest co drugie przedsiębiorstwo - wynika z opublikowanego w środę badania Barometr COVID-19 Europejskiego Funduszu Leasingowego grupy Credit Agricole.

W raporcie z 8. edycji Barometru COVID-19 oceniono, że widoczna jest w nim kontynuacja pozytywnego trendu z poprzedniego kwartału, zgodnie z którym kondycja firm z sektora MŚP poprawia się.

"33 proc. firm ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy sytuacja w ich branży poprawi się" - czytamy. "Po raz pierwszy tak liczna grupa firm (24 proc.) ocenia, że ich branża rozwinie się w związku z pandemią COVID-19" - zwrócono uwagę i przypomniano, iż w poprzednich edycjach badania wynik ten oscylował na poziomie kilku procent. "W szczególności uważa tak 46 proc. firm produkcyjnych i 30 proc. firm budowlanych" - dodano.

Prezes zarządu EFL Radosław Woźniak ocenił, że "firmy MŚP już oswoiły się z faktem, że koronawirus i trudna sytuacja przez niego spowodowana są z nimi na co dzień. To przekłada się na coraz mniej negatywne oceny sytuacji oraz bardziej optymistyczne prognozy" - stwierdził.

"Widać to w szczególności w opiniach przedsiębiorców na temat wpływu pandemii na kondycję branży, w której działają. Po raz pierwszy odkąd realizujemy Barometr COVID-19, tak liczna grupa wypowiedziała się optymistycznie o skutkach obecnego kryzysu" - dodał Woźniak.

Jak podkreślił, prawie co czwarty przedsiębiorca uważa, że jego branża rozwinie się, podczas gdy w poprzednich pomiarach tego zdania było zaledwie kilka procent zapytanych. "Co więcej, zdecydowanie mniej firm wskazuje na upadki działalności, a więcej na neutralny charakter epidemii" - zwrócił uwagę ekspert.

"Biorąc pod uwagę wszystkie osiem edycji naszego covidowego pomiaru nastrojów w sektorze MŚP podtrzymujemy tezę, że koniec dekoniunktury wśród mikro, małych i średnich firm jest bliski" - ocenił Woźniak.

Z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. wynika, że jedynie 22 proc. firm ocenia, iż w związku z pandemią dojdzie do zamykania działalności firm. W II kw. tego roku deklarowało tak 38 proc. badanych.29 proc. ankietowanych firm z kolei jest zdania, że pandemia nie spowoduje istotnych zmian w branży - to o 10 pp. mniej, niż kwartał wcześniej.

Aż 45 proc. firm produkcyjnych i 30 proc. budowlanych uważa, że pandemia pomoże rozwinąć się ich branżom - czytamy w raporcie. To zdecydowany wzrost względem pomiaru z II kwartału, kiedy deklarowało tak 16 proc. przedstawicieli produkcji i 8 proc. budownictwa.

Największy pesymizm według badania EFL panuje w branży HoReCa. Zdecydowana większość respondentów - blisko 85 proc. - uważa, że pandemia spowoduje upadki firm i zamykanie działalności gospodarczych. Wynik ten nie zmienił się znacząco od edycji badania przeprowadzonej w II kw. - podkreślono.

Badanie przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca br. EFL zapytał w nim przedsiębiorców z sektora MŚ o to, czy w kontekście kryzysu spowodowanego pandemią sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy, czy pozostanie bez zmian.

"Wyniki są zbliżone do danych z dwóch poprzednich pomiarów (w I i II kw. br.)" - zwrócono uwagę.

"Co trzeci przedsiębiorca (33 proc.) ocenia, że sytuacja w branży poprawi się, zaś co czwarty (25 proc.) - że się pogorszy. Trzy miesiące wcześniej było 32 proc. optymistów i 24,5 proc. pesymistów. Nadal liczna pozostaje grupa, która nie spodziewa się większych zmian (35 proc.)" - napisano w raporcie.

Jak dodano, wpływ pandemii koronawirusa jest cały czas oceniany jako negatywny, jednak z kwartału na kwartał natężenie tych ocen sukcesywnie słabnie. W III kw. 20 proc. firm uważa, że COVID-19 ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na ich działalność - to o 2 pp. mniej, niż kwartał wcześniej i o 8 pp. mniej, niż w I kw.

39 proc. respondentów zadeklarowało, iż wpływ pandemii na ich firmy jest raczej niekorzystny, 33 proc. zaś - że koronawirus nie wywiera istotnego wpływu na sytuację ich przedsiębiorstwa. (PAP)

Author’s Posts